Phong Cách Sống

Phong Cách Sống
Mới nhất
Aug 16,2021
iếp tục chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ đó vào ngày 15/08/2021 ông nhận được quyết định tử Lion City Group công nhận là đại sứ hình ảnh của thương hiệu này để gắn kết văn hoá Singapore và Việt Nam cũng như đưa hình ảnh một doanh nghiệp của người Singapore gần gũi hơn với người dân Việt Nam.
Zalo
Hotline
0779396939