Giải trí

Giải trí
Mới nhất
May 21,2022
Giao Long này sắc trắng, thuộc loài thuỷ tộc, nhưng thỉnh thoảng nó lại hoá thành người, nói được tiếng người Giao Long rất có hiếu, nó gọi bà lão là mẹ nuôi, và bắt tôm bắt cá nuôi bà. Nhờ vậy, mỗi lần đến kỳ cúng giỗ, bà lão đến bên giòng nước gọi tên:
Zalo
Hotline
0779396939